بازی پانتومیم

بازی پانتومیم چیست؟

شرکت‌کنندگان به دو گروه تقسیم می‌شن. گروه یک واژه رو با توافق اعضا انتخاب می‌کنه. از میان گروه دوم، یه عضو انتخاب می‌شه و گروه اول این واژه یا سوژه رو فقط به اون می‌گه. این فرد باید با اجرای پانتومیم (نمایش، بدون صحبت کردن) به بقیه‌ی اعضای گروهش بفهمونه که اعضای گروه اول چه سوژه ای رو  انتخاب کردن. بقیه افراد گروه می‌تونن صحبت کنند و سؤالاتی بپرسن، و کسی که پانتومیم رو اجرا می‌کنه می‌تونه با ایما و اشاره به اونا جواب بده. هر گروه مدت زمان مشخصی برای مثال ۳ دقیقه فرصت داره تا کلمه‌ی مورد نظر رو پیدا کنه و طبیعتا بعد از گذشت این زمان بازنده هست

.

در دور بعد، یک نفر از اعضای گروه اول باید همین نمایش رو برای سوژه منتخب گروه دوم انجام بده. در هر دور، گروهی که سوژه رو صحیح حدس زده باشه، یک امتیاز می‌گیره و گروهی که در تعداد دورهای مساوی، امتیاز بیشتری گرفته، برنده میشه.